Ks. rektorzy i proboszczowie
Ks. wikariusze

ks. dr. Franciszek Ciaptacz (rektor)
od 25.09. 1958 do 09. 1960
zm. 1982

ks. Henryk Staudt (rektor)
od 09.1960 do 09.1963
zm. 1980

ks. Bolesław Góral (rektor)
od 09.1963 do 12.07.1968
zm. 1998

ks. Adam Małecki (rektor)
od 13.07.1968 do 30.09.1977
zm. 1992

ks. kan. Tadeusz Leśniak
od 01.10.1977 do 02.1987 (od 11.08.1982) proboszczem
zm. 1990

ks. Jan Wołek
(zastępstwo podczas choroby ks. proboszcza)

ks. Jan Spyrka
od 04.03.1987 do 07.1987

ks. Janusz Bednarczyk
od 12.02.1988 do 30.06.2008

ks. Jan Adamus
od 09.1987 do 13.02.1988

ks. Stanisław Wójcik
od 03.1988 do 12.08.1988

ks. Maciej Piątek
od 23.08.1988 do 19.06.1992
zm. 1992

ks. Zbigniew Drobny
od 08.1992 do 24.09.1994

ks. Ryszard Pędzimąż
od 25.09.1994 do 09.1995

ks. Robert Bukała
od 09.1995 do 26.08.1999

ks. Stanisław Makowski
od 27.08.1999 do 27.08.2005

ks. Tadeusz Pawlica
od 28.08.2005 do 28.08.2008

ks. Stanisław Dolasiński
od 01.07.2008 do 30.06.2014

ks. Andrzej Mieszczak
od 29.08.2008 do 26.08.2011

ks. Zbigniew Ścisłowicz
od 27.08.2011 do 29.08.2015

ks. Adam Byrski                                      od 01.07.2014

ks. Rafał Wierzbiak od 29.08.2015