IMG1Modlitwa Różańcowa

Grupa modlitewna przy parafii św. Marcina w Bystrej w każdy wtorek o godzinie 16:30 odmawia różaniec o wyzwolenie z wszelkich uzależnień. Osoby włączające się w tą modlitwę chcą wspierać uzależnionych i ich rodziny w walce z nałogiem.

 

Podstawowe założenia duszpasterstwa trzeźwości

 

   Kościół w Polsce, świadom zagrożeń wynikających z nadużywania napojów alkoholowych, podejmował i podejmuje działania duszpasterskie w celu rozwijania i ugruntowania cnoty trzeźwości w Narodzie oraz w celu niesienia pomocy tym, którzy są zagrożeni lub cierpią na skutek problemów alkoholowych.

   Każdy człowiek ma moralny wynikający z prawa Bożego i naturalnego obowiązek życia w trzeźwości.

   W odniesieniu do dzieci i młodzieży cnota trzeźwości oznacza całkowitą abstynencję. W odniesieniu do dorosłych oznacza abstynencję lub spożywanie alkoholu w niewielkich ilościach.

   Przeciwne cnocie trzeźwości jest każde nadużywanie alkoholu. Jego konsekwencją staje się najczęściej alkoholizm czyli chorobliwe uzależnienie od alkoholu.

 

Studium Apostolstwa Trzeźwości

   Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Krakowskiej przygotowuje animatorów parafialnych grup trzeźwościowych, organizując coroczne studium w kościele pw. św. Józefa w Krakowie-Podgórzu, ul. Zamojskiego 2. Wykłady odbywają się raz w miesiącu, w pierwsze soboty, są bezpłatne i rozpoczynają się w październiku.

Szczegółowe informacje na stronie mzak@diecezja.krakow.pl lub pod nr tel. 501 418 612

 

 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Krucjata Wyzwolenia Człowieka to droga odkrywania i realizowania wolności najpierw własnej a potem dopiero wolności drugiego człowieka. Choć podpisujemy deklaracje Krucjaty w poczuciu odpowiedzialności za znaną lub nie znaną nam osobę, uwikłana w różnorodne zniewolenia lub w trosce o szeroko pojęte dobro narodu, to u podłoża tego posunięcia musi tkwić nasza własna decyzja podjęta dobrowolnie, a zatem w poczuciu własnej wolności.

Jeżeli chcesz podać pomocna dłoń zniewolonym bracią i siostrą jeżeli myślisz o przyszłości swojej rodziny, jeżeli pragniesz kształtować życie w prawdzie i wolności chrześcijańskiej otwórz swoje serce i weź udział w Krucjacie. Przyjmuje się dwie formy składania zobowiązań:

– na jeden rok, przez co staje się ktoś kandydatem do KWC,

– na czas przynależenia do KWC, przez co staje się członkiem krucjaty.

Więcej informacji na stronie : www.dw.krakow.oaza.pl

Opracowała Krystyna Matyasik

19.10.2019 – XXVII PIELGRZYMKA DUSZPASTERSTWA TRZEŹWOŚCI ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

– Kościół widzi w trzeźwości jeden z podstawowych warunków dobrego i godnego życia prowadzącego do zbawienia – mówił podczas 27. Pielgrzymki Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji Krakowskiej do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. Pątnicy wzięli udział w drodze krzyżowej na dróżkach i uczestniczyli we Mszy świętej pod przewodnictwem Księdza Biskupa.  

W imieniu stróżów sanktuarium zebranych pielgrzymów przywitał o. Micheasz Okoński OFM, wikariusz kalwaryjskiego konwentu.

Biskup na początku homilii przypomniał wydarzenia sprzed lat: wybór na Stolicę Apostolską kardynała Karola Wojtyły, pielgrzymki papieża do Polski, a także modlitwę  przed cudownym obrazem NMP Kalwaryjskiej w czasie ostatniej wizyty. Mówił, że kiedy dzisiaj wierni przybywają do Kalwarii, należy przypomnieć sobie, iż papież prosił, by przeciwstawiać się wszystkiemu, co zagraża ludzkiej godności.

Kaznodzieja stwierdził, że w dzisiejszym świecie zagubienie człowieka jest potęgowane przez zewnętrzne struktury zła.
– Wiele osób i środowisk gromadzi majątek i zwiększa wpływy wykorzystując ludzkie słabości. W mediach przez reklamę, przez lansowanie hedonistycznej, konsumpcyjnej mentalności utrwala się postawy i zachowania, które są dla człowieka krańcowo niebezpieczne – zwrócił uwagę biskup.

Ksiądz Biskup zachęcał, by stawić opór stylowi życia, który prowadzi do uzależnień. Prosił, by przeciwstawiać się sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym. Przypomniał, że młody Karol Wojtyła był członkiem Koła Abstynenckiego w Wadowicach:
– A zatem od najmłodszych lat przyszły wielki papież i święty wskazywał, że podstawą troski o trzeźwość jest przede wszystkim osobiste zaangażowanie, osobiste świadectwo abstynencji – stwierdził kaznodzieja.

Dalej mówił, że potrzeba ludzi, którzy jak św. Jan Paweł II z odwaga i entuzjazmem będą pokazywać piękno świętego życia i chrześcijańskiej wolności.
– Troska o trzeźwość to troska o sprawy najważniejsze, dlatego musimy ją podjąć solidarnie z poczuciem odpowiedzialności. Odpowiedzialni za naród muszą wiedzieć, że na alkoholu nie zbudują silnej i zdrowej Polski. Alkohol nie zapewni nam dobrobytu, ani poważania wśród innych narodów.

 

Na zakończenie biskup zachęcał, by wszystkie sprawy związane z troską o trzeźwość oddać Matce Bożej i zwrócił się do Maryi:
– Wszystkie sprawy naszego życia, nasze troski i marzenia zawierzamy Tobie, Maryjo, powtarzając przejmujące słowa Ojca Świętego wypowiedziane właśnie tutaj, w Twoim sanktuarium, w Kalwarii Zebrzydowskiej: (…) Wejrzyj łaskawa Pani na ten lud, który od wieków pozostawał wierny Tobie i Synowi Twemu, wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości, wejrzyj, wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują. Amen.

http://kalwaria.eu/aktualnosc/19102019-xxvii-pielgrzymka-duszpasterstwa-trzezwosci-archidiecezji-krakowskiej?fbclid=IwAR2zwiZFiRk87er0B12-1Zdz07lm1aX17oS661d6iKsoujlxCCouXqy0HPc

Po południu w auli WSD OO. Bernardynów odbyły się otwarte mityngi AA i Al-anon.
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium
fot.: br. Zacheusz Rąpała OFM