21.12.2014   powstał przy naszej Parafii Apostolat Margaretka. Uroczyste przyrzeczenie modlitwy złożyły członkinie na Mszy św. w IV niedzielę Adwentu o godzinie 9 30.

Istotą Apostolatu  jest codzienna modlitwa za konkretnych kapłanów, jako odpowiedź na prośbę Maryi Królowej Pokoju.

W naszych Margaretkach 7 osób (symbolizują ich płatki kwiatka) modli się za wybranego kapłana – każda w jeden dzień tygodnia. Modlimy się za 7 kapłanów, a więc codziennie za każdego modli się inna osoba.

Do tej grupy Margaretek należą:

Maria Mazur,

Janina Szewczyk,

Leokadia Palarczyk

Józefa Błachut,

Małgorzata Wójcik,

Ewa Jaromin

Krystyna Matyasik.

Członkinie tej grupy będą się modlić dożywotnio w intencji następujących kapłanów:

Księdza Adama Byrskiego

Księdza Jacka Radonia,

Księdza Mariana Gizy,

Księdza Mateusza Wójcika,

Księdza Stanisława Migasa,

Księdza Stanisława Dolasińskiego,

Księdza Sławomira Kozioła.

Niech ta świadomość naszej modlitwy rodzi wśród Tych kapłanów poczucie duchowego wsparcia, dodaje sił i zapału, aby jak najlepiej służyć Bogu i ludziom.

Jest wielu kapłanów, którzy potrzebują modlitewnego wsparcia. Rozszerzajmy modlitewny krąg organizując się w kwiatach modlitwy Apostolatu Margaretka.

 

Więcej informacji na temat idei Apostolatu Margaretka można znaleźć na stronach internetowych:

http://www.apostolatmargaretka.pl/

http://www.margaretka.org.pl/

http://www.medjugorje.org.pl/dzial-modlitewny/apostolat-margaretka.html

Powstała nowa grupa Apostolatu „Margatetka”

Uroczyste przyrzeczenie modlitwy złożyły członkinie kręgu modlitewnego na Mszy św. w niedzielę dn. 01.02.2015r.  o godzinie 9 30.

image1.jpegDo tej grupy Margaretek należą:
1. Maria Mazur – założycielka
2. Zofia Radoń
3. Leokadia Palarczyk
4. Józefa Szklany
5. Helena Maciaszek
6. Krystyna Adamczyk
7. Teresa Kaimage2.jpegczmarczyk

Naszymi modlitwami objętych jest 7 księży (7 margaretek):
1. ks. prałat Marian Rapacz (proboszcz parafii p.w. Matki Boskiej Fatimskiej w KRAKOWIE)
2. ks. Zbigniew Ścisłowicz (wikariusz naszej parafii)
3. ks. Józef Wróbel (rodak)
4. ks. Jacek Radoń (rodak)
5. ks. Wiesław Maciaszek (rodak)
6. ks. Stanisław Szklany (rodak)
7. ks. diakon Grzegorz Kaczmarczyk (rodak)

Członkinie tej grupy będą modlić się dożywotnio każda w jednym dniu tygodnia za innego księdza.
Każdemu kapłanowi podarowałyśmy na pamiątkę specjalnie przygotowaną kartkę „Margaretkę”.

Powstała następna grupa Apostolatu „Margatetka”

W Nowy 2016 Rok na Mszy św. o godzinie 9 30 złożyły przyrzeczenie modlitwy przed Jezusem obecnym w Eucharystii kolejne osoby, które przystąpiły do Apostolatu „Margaretka”.

Będą modlić się w intencji ks. Rafała Wierzbiaka – naszego ks. wikariusza do końca jego życia.

IMG_3298

 Modlitwa

O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku sobie ks. Rafała, uczyń go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą.

Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego zbawienia, dla którego na wszystkich ołtarzach uobecniasz Swoją Ofiarę.

 Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj go Twoją mocą i błogosław mu. Święty Rafale, którego imię nosi ks. Wierzbiak, Twojej szczególnej opiece polecam go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż go przed wszelkim złem. Amen.

I tak powstały 2 nowe grupy modlitewne „Margaretka”.

IMG_3302IMG_3303

Do tego Apostolatu  przystąpiły następujące osoby:margaretkawierzbiak

 Marek Ryś, Elżbieta Ryś, Tadeusz Smętek, Jadwiga Smętek, Kazimiera Smętek, Jan Sroka, Janina Sroka.

 Bogusława Łazarz, Genowefa Nacher, Józefa Nacher, Michalina Pluta, Małgorzata Balcer, Helena Pyrtek, Władysława Fila.

W naszej parafii Apostolat „Margaretka” obejmuje modlitwą już 14 kapłanów.

Jezus Chrystus powierzył kapłanom wielkie zadanie prowadzenia wiernych do świętości. Aby temu sprostać, potrzebują naszej  modlitwy. To my – Członkowie Apostolatu Margaretka – każdego tygodnia wołamy do Boga: O Jezu, daj nam kapłanów gorliwych i świętych.

Jest jeszcze wielu kapłanów, którzy potrzebują modlitewnego wsparcia. Rozszerzajmy modlitewny krąg organizując się w kwiatach modlitwy. Modlitwa jest potrzebna każdemu człowiekowi, kapłanom również, gdyż we współczesnym świecie nie brakuje ataków na Kościół. Według założycielki apostolatu modlić się można w najlepszy dla siebie sposób –wystarczy nawet dziesiątek Różańca czy Koronka do Bożego Miłosierdzia.     Zachęcam do podjęcia trudu nieustannej modlitwy  za wybranego przez siebie kapłana.

Patronko Apostolatu

Najświętsza Maryjo Panno

Matko Kościoła,

Módl się za nami

Zachęcamy do zakładania kolejnych kręgów modlitewnych za kapłanów.

Osoby chętne do modlitwy w ramach Apostolatu Margaretka proszę o kontakt: Maria Mazur

opr. Maria Mazur