Nadzwyczajni szafarze Komunii św. w parafii św. Marcina w Bystrej Podhalańskiej

 Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., sięga swymi korzeniami początków chrześcijaństwa, gdy chrześcijanie uczestniczący w Eucharystii zabierali konsekrowany chleb chorym i tym, którzy nie mogli uczestniczyć we wspólnym zgromadzeniu.

W Polsce formacja posługi istnieje od 1990 r., a w Archidiecezji Krakowskiej posługę świeckich pomocników w udzielaniu Komunii świętej ustanowił dnia 12 grudnia 2005 r. Arcybiskup, Metropolita Krakowski, Kardynał Stanisław Dziwisz, dekretem nr 3603. Dekret ten przypomina, że zwyczajnymi, konsekrowanymi szafarzami Komunii świętej są biskupi, prezbiterzy i diakoni. Jednakże do rozdawania Ciała Pańskiego nie jest konieczne otrzymanie święceń kapłańskich. W uzasadnionych sytuacjach, tam gdzie zachodzi taka potrzeba, Kościół ustanawia akolitów, którzy są nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej, a także błogosławi starannie wybranych i odpowiednio przygotowanych wiernych świeckich, upoważniając ich do tego, by mogli podawać innym Chleb życia.

Pierwszym zadaniem pomocnika w udzielaniu Komunii świętej jest zanoszenie Ciała Pańskiego osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym, których stan zdrowia nie pozwala na opuszczanie domów. Wielu z tych chorych przyjmuje Komunię świętą raz w miesiącu, gdy odwiedza ich kapłan, ale pragną ją przyjmować częściej – zwłaszcza w niedziele i święta jako dopełnienie duchowego uczestnictwa we Mszy św. transmitowanej poprzez środki masowego przekazu. Chorzy ci, gdy byli zdrowi, często chodzili na Mszę świętą, a teraz, kiedy potrzebują w szczególny sposób siły, jaka płynie z sakramentalnego zjednoczenia z Chrystusem w Komunii świętej, są pozbawieni tego daru. Trwają w swych domach na modlitwie, wspierając w ten sposób całą wspólnotę Kościoła, ale oczekują także, że wspólnota zatroszczy się o spełnienie ich wielkiego pragnienia, jakim jest częsta Komunia święta. Właśnie troska o chorych jest główną racją wprowadzenia pomocników w udzielaniu i Komunii świętej.

Należy szczególnie podkreślić, że posługa nadzwyczajnych szafarzy skierowana jest nie tylko do osób starszych i niepełnosprawnych, ale do wszystkich chorych, niezależnie od wieku!

Wprowadzenie posługi nadzwyczajnych szafarzy daje także pomoc w udzielaniu Komunii świętej w czasie Mszy św. gdy do Komunii świętej przystępuje większa liczba wiernych.

W naszej parafii posługa pomocnika w udzielaniu Komunii św. rozpoczęła się już w roku 2007 kiedy to dnia 31 marca 2007 r. Arcybiskup, Metropolita Krakowski, Kardynał Stanisław Dziwisz, pobłogosławił trzech nadzwyczajnych szafarzy, którzy przygotowani zostali w czasie kilkumiesięcznego kursu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, przez księży wykładowców Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Są nimi: Frankiewicz Mariusz, Mazur Bogusław i Wojtowicz Krzysztof

image1.jpegimage3.jpegimage2.jpeg


Obecnie w Archidiecezji Krakowskiej posługę pełni 343 pomocników w udzielaniu Komunii św. w 142 parafiach, ale co roku w sobotę przed Niedzielą Palmową, liczba ta powiększa się średnio o kolejne 30-50 osób.

Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w domach

Komunię św. z rąk nadzwyczajnych szafarzy w naszej parafii przyjmuje w każdą niedzielę ok. 30 osób, którzy nie mogą w niedzielę przyjść do kościoła. Z pewnością liczba ta mogłaby być zdecydowanie większa. Dlatego zachęcamy wszystkich parafian, aby nie bali się być w swoich rodzinach takimi misjonarzami, którzy troszcząc się o życie duchowe swoich bliskich,  zapraszaliby do nich Chrystusa eucharystycznego korzystając z posługi nadzwyczajnych szafarzy.

Nadzwyczajni szafarze posługujący w naszej parafii udają się do chorych w niedziele i święta po Mszach świętych o godzinie :

7.30 – Frankiewicz mariusz,

9.30 – Mazur Bogusław,

11.00 – Wojtowicz Krzysztof

a zatem jest możliwość spotykania się z chorymi w podobnych porach.

Chęć przyjęcia Komunii św. w niedzielę w domu można zgłaszać osobiście w zakrystii, na plebanii lub telefonicznie, dowolnemu kapłanowi, albo jednemu z szafarzy. Jeśli nie ma możliwości wcześniejszego zgłoszenia można to zrobić nawet bezpośrednio przed jedną z wymienionych wyżej Mszą św.

Jeśli chory z jakiegoś powodu nie będzie mógł przyjąć Komunii świętej (wyjazd do szpitala, potrzeba spowiedzi lub inne okoliczności), powinien on sam lub ktoś z rodziny powiadomić o tym szafarza.

Wizyta szafarza w domu nie wiąże się z żadnymi opłatami i trwa ok. 5-10 min. Nie potrzeba, żadnych specjalnych przygotowań – wystarczy, o ile to możliwe, czysta (najlepiej biała) serweta na stoliku, świeca i krzyżyk.

Pomocnicy w udzielaniu Komunii św. mogą również udzielać wiatyku, czyli Komunii św. na ostatnią drogę (dla umierających), nie mogą natomiast udzielać żadnych sakramentów, dlatego jeśli chory chciałby skorzystać z Sakramentu Pojednania lub Namaszczenia Chorych powinien przekazać taką informację szafarzowi, który z kolei przekaże ją kapłanowi. Chorzy odwiedzani przez kapłanów z okazji pierwszych piątków miesiąca mają możliwość, w razie potrzeby, skorzystania ze spowiedzi i sakramentu chorych.

 

Niech św. Stanisław Kazimierczyk – patron nadzwyczajnych szafarzy Archidiecezji Krakowskiej – błogosławi wszystkim, którzy zarówno w zdrowiu jak i w chorobie pragną przyjmować Ciało Pańskie.

                                                                                              

Opr. Bogusław Mazur
nadzwyczajny szafarz Komunii św.