Rade ekonomiczną wybrano 19 VII 2014r, zarząd rady wybrano 24 VII 2014r.

ZARZĄD RADY:

Marek Ciopała – przewodniczący

Józef Śliwiński – zastępca przew.

Ryszard Drobny – skarbnik

Jan Kulka – gospodarz remontu


POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY:

Janusz Basiura

Józef Bednarz

Stanisław Bednarz

Krzysztof Hopciaś

Józef Hopciaś

Kazimierz Kowalczyk

Wiesław Morawka