KOMUNIKAT W SPRAWIE NOWYCH ROZPORZĄDZEŃ

przez Rafał

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 16 kwietnia, osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży. Z tego obowiązku wyłączeni są duchowni sprawujący „kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania”. W niedziele będzie podane ile osób będzie mogło uczestniczyć od poniedziałku.

WAŻNY KOMUNIKAT DLA PARAFIAN

przez Rafał

WAŻNY KOMUNIKAT DLA WSZYSTKICH PARAFIAN W SPRAWIE UCZESTNICTWA W LITURGII WIELKANOCNEJ Drodzy Parafianie według nowego rozporządzenia państwowego, które dzisiaj się ukazało na mocy podpisanego Konkordatu ( umowa pomiędzy Kościołem a Państwem) zostały podtrzymane i przedłużone zakazy a mianowicie, dotyczące przebywania 5 osób w świątyni podczas  liturgii. Mieliśmy nadzieję, że skończy się ten zakaz 11 kwietnia […]

MODLITWA – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW

przez Rafał

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO („Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)   Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.   Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 1 Tes 5, 16-18: Bracia i siostry, […]

KOMUNIKAT W SPRAWIE KOMUNII ŚW. ORAZ BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII ŚW. MARCINA

przez Rafał

28 marca 2020 KOMUNIKAT W SPRAWIE PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ I BIERZMOWANIA Celebracja uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, a także uroczystości rocznic Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania, które są zaplanowane na kwiecień i maj, będzie możliwa dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii – informuje ks. dr Andrzej Kielian, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie. […]

KOMUNIKAT W SPRAWIE SPOWIEDZI I KOMUNII ŚW.

przez Rafał

WSKAZANIA PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DLA BISKUPÓW ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH Sakrament pokuty i pojednania Drugie przykazanie kościelne nakazuje wiernym „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty”, zgodnie z prawem Kościoła (KPK kan. 989: „Każdy wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania, obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać wiernie wszystkie swoje […]

WAŻNY KOMUNIKAT DLA PARAFIAN.

przez Rafał

PILNE I WAŻNE!!!!!! Wraz z dzisiejszym rozporządzeniem ( 24 marca) władz państwowych zarządza się od dnia jutrzejszego 25 marzec 2020 : Podczas sprawowania liturgii Mszy św. może uczestniczyć tylko i wyłącznie 5 osób ( dlatego w naszej parafii mogą uczestniczyć 2 osoby z rodziny, która zamówiła Msze św.) Prosimy w chodzić do kościoła bocznym wejściem. […]

WAŻNY KOMUNIKAT DLA WSZYSTKICH PARAFIAN

przez Rafał

WAŻNY KOMUNIKAT DLA WSZYSTKICH PARAFIAN Wraz z dynamicznym rozwojem całej sytuacji odwołujemy nabożeństwa Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i innych spotkań aż do odwołania. Msze św. są odprawiane w których mogą uczestniczyć tylko zamawiający ( rodzina).Zachęcamy do indywidualnego przeżywania tych nabożeństw i modlitwy w swoich domach. Dopomagają nam w tym transmisje TV i radiowe. Nie narażajmy […]

DEKRET ABP. MARKA JĘDRASZEWSKIEGO W SPRAWIE ZALECEŃ NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

przez Rafał

DEKRET ABP. MARKA JĘDRASZEWSKIEGO W SPRAWIE ZALECEŃ NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO Kraków, dnia 12 marca 2020 r. Dekret w sprawie zaleceń na czas zagrożenia epidemiologicznego Wykonując zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski (Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 r.) wprowadzam niniejszym na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia: 1. Na podstawie kan. 87 § […]

WAŻNE DLA WSZYSTKICH PARAFIAN!! Do przekazywania.

przez Rafał

Informujemy, że zgodnie z aktualną sytuacją i rozporządzeniami państwowymi, kościelnymi, a zwłaszcza z dekretem naszego Arcybiskupa Mszę święte w naszym kościele będą sprowadzane w normalnym porządku, jednak dla tych, którzy zamówili Mszę św. i członków ich rodzin. Tak jak dotychczas pół godziny przed Mszą świętą będziemy spowiadać a półgodziny przed wieczorną Mszą świętą będzie także […]

Do góryDo góry